ΤτΕ: Οχι στον εφησυχασμό, να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις

ΤτΕ: Οχι στον εφησυχασμό, να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις
Σαφή προειδοποίηση, για συνέχιση της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας, καθώς παραμένει υπαρκτός κίνδυνος για την ανάκαμψη της οικονομίας, απηύθυνε ο απερχόμενος διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γ. Προβόπουλος στην τελευταία του Έκθεση για τη Νομισματική Πολιτική που κατέθεσε σήμερα στη Βουλή. Όπως αναφέρει, η πορεία βελτίωσης που εμφάνισε τον τελευταίο καιρό η ελληνική οικονομία, η οποία της επέτρεψε την έξοδο της στις αγορές, δεν είναι δεδομένη και θα μπορούσε να διαταραχθεί. «Για το 2015 η ΤτΕ προβλέπει ότι το ΑΕΠ της χώρας θα αυξηθεί περίπου κατά 0,5%. Ωστόσο προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε οπισθοδρόμηση ή ανατροπή της ακολουθούμενης πολιτικής θα οδηγούσε σε νέο αποκλεισμό από τις αγορές και θα επανέφερε τη χώρα σε περίοδο οικονομικής αστάθειας. Ο κίνδυνος αυτός δεν πρέπει να υποτιμάται, καθώς η επάνοδος της χώρας στις διεθνείς αγορές αντανακλά κυρίως το γεγονός ότι οι αγορές προεξοφλούν τη συνέχιση της δημοσιονομικής και μεταρρυθμιστικής προσπάθειας» επισημαίνει ο κ. Προβόπουλος. Για να αποτραπούν οι κίνδυνοι, σύμφωνα με τον απερχόμενο διοικητή, η αναδιάρθρωση της οικονομίας και οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να συνεχιστούν με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα σε όλους τους τομείς. Η βελτίωση των επιχειρηματικών προσδοκιών και του κλίματος εμπιστοσύνης ενισχύουν τις προοπτικές ανάκαμψης των επενδύσεων καθώς  οι επιχειρήσεις αποκτούν πρόσβαση σε εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης, όπως η έκδοση εταιρικών ομολόγων,  η απορρόφηση των κοινοτικών πόρων έχει αυξηθεί και η δημιουργία του Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου θα λειτουργήσει θετικά στην προσέλκυση ξένων κεφαλαίων. Ο δεύτερος παράγοντας που προβλέπεται ότι θα συμβάλει θετικά στην ανάπτυξη είναι η αύξηση των εξαγωγών. Όπως αναλύεται στην έκθεση, η στενή συσχέτιση μεταξύ εξαγωγικών επιδόσεων και ανταγωνιστικότητας κόστους που ίσχυε στο παρελθόν διακόπηκε απότομα μετά το 2009, κυρίως εξαιτίας της αυξημένης αβεβαιότητας σχετικά με τις προοπτικές της χώρας και της στενότητας χρηματοδότησης των εξαγωγικών επιχειρήσεων. «Αν διατηρηθεί αυτή η (τρέχουσα) δυναμική, είναι πιθανόν οι μακροοικονομικές επιδόσεις να υπερβούν τις σημερινές προβλέψεις και η βελτίωση των πραγματικών μεγεθών να είναι ταχύτερη», ανέφερε η ΤτΕ στην Έκθεσή της για τη Νομισματική Πολιτική της περιόδου 2013-14 που δημοσιεύτηκε σήμερα. «Η πορεία...αυτή δεν είναι δεδομένη και θα μπορούσε να διαταραχθεί. Οποιαδήποτε οπισθοδρόμηση ή ανατροπή της ακολουθούμενης πολιτικής θα οδηγούσε σε νέο αποκλεισμό από τις αγορές και θα επανέφερε τη χώρα σε περίοδο οικονομικής αστάθειας», ανέφερε η έκθεση. Αναφερόμενος στο τραπεζικό σύστημα ο κ. Προβόπουλος επισημαίνει ότι είναι ανάγκη να γίνει αποτελεσματικότερη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι το τραπεζικό σύστημα οφείλει να συμβάλει στην κλαδική αναδιάρθρωση της οικονομίας. Υποστήριξε μάλιστα ότι μετά την επιτυχή ανακεφαλαιοποίησή τους οι τράπεζες έχουν πλέον διευρυμένες δυνατότητες προκειμένου να στηρίξουν με χρηματοδότηση την οικονομική δραστηριότητα.