Η Finansbank μεγαλύτερη ξένη θυγατρική στην Τουρκία

Η Finansbank μεγαλύτερη ξένη θυγατρική στην Τουρκία
Το άθροισμα του ενεργητικού των Finansbank, Turk Ekonomi Bankasi, Denizbank και ING Bank, οι οποίες κατά πλειοψηφία ανήκουν

σε ξένες τράπεζες, αντιστοιχούν γύρω στο 14% του συνολικού ενεργητικού των τραπεζών στην Τουρκία.

H Finansbank βρίσκεται στην καλύτερη θέση, μεταξύ των τουρκικών τραπεζών που ανήκουν σε ξένες τράπεζες, όσον αφορά τις προκλήσεις που υπάρχουν στο ευμετάβλητο περιβάλλον της τουρκικής οικονομίας, σύμφωνα με όσα αναφέρει σε έκθεσή της η Fitch Ratings.Η μεγαλύτερη ξένη θυγατρική η Finansbank ελέγχει μερίδιο καταθέσεων της τάξης του 4,2%.

Ο οίκος αξιολόγησης, σημειώνει ότι οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας της Finansbank είναι οι πιο ισχυροί από όλες τις τουρκικές τράπεζες “δεύτερης κατηγορίας” που ανήκουν σε ξένους ομίλους. “Αυτό είναι κρίσιμο από τη στιγμή που η μητρική της, Εθνική Τράπεζα, ενδέχεται να μην μπορεί να διοχετεύσει επιπλέον κεφάλαια στην Finansbank, στην περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο”, υπογραμμίζει η Fitch.

Η ικανότητα απορρόφησης πιστωτικών ζημιών των Finansbank, TEB και INGBT χαρακτηρίζεται επαρκής στα τρέχοντα επίπεδα, ενώ το ίδιο δεν ισχύει για την Denizbank. Οι δείκτες εποπτικών κεφαλαίων στηρίζονται από τους χρεωστικούς τίτλους μειωμένης εξασφάλισης που παρέχουν οι τέσσερις μητρικές τράπεζες, προσθέτει ο οίκος.

Οι τέσσερις τράπεζες εμφανίζουν αρκετά ισχυρούς οικονομικούς δείκτες. Η μεγαλύτερη ξένη θυγατρική είναι η Finansbank η οποία ελέγχει μερίδιο καταθέσεων της τάξης του 4,2%.
Η Denizbank είναι θυγατρική της ρωσικής Sberbank, η TEB της γαλλικής BNP Paribas και η ING Bank της ολλανδικής ING.