Κύπρος: Τέλος στα περιοριστικά μέτρα στις εγχώριες τραπεζικές συναλλαγές

Κύπρος: Τέλος στα περιοριστικά μέτρα στις εγχώριες τραπεζικές συναλλαγές
Τερματίζονται από την 1η Ιουνίου όλοι οι περιορισμοί, που ισχύουν από τον Μάρτιο του 2013, στην Κύπρο, σε όλες τις τραπεζικές συναλλαγές, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Οικονομικών. Με το τριακοστό διάταγμά του για τις εγχώριες τράπεζες, και με βάση τον οδικό χάρτη που είχε εκδοθεί τον Αύγουστο, ο υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι επιτρέπεται πλέον και το άνοιγμα λογαριασμών. Η απόφαση ακολούθησε τη χθεσινή δημοσίευση στοιχείων που δείχνουν ότι, για πρώτη φορά από το 2012, οι καταθέσεις στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα αυξήθηκαν, αύξηση που προέρχεται από ξένες καταθέσεων, αφού οι καταθέσεις Κυπρίων εξακολουθούν να μειώνονται. «Σύμφωνα με τον Οδικό Χάρτη Σταδιακής Κατάργησης των Περιοριστικών Μέτρων (Roadmap), που έχει ανακοινωθεί από το υπουργείο Οικονομικών στις 8/8/2013, με την έκδοση του τριακοστού διατάγματος καταργούνται όλα τα περιοριστικά μέτρα στις εσωτερικές συναλλαγές και πληρωμές. Συγκεκριμένα επιτρέπεται πλέον και το άνοιγμα λογαριασμών» αναφέρει σχετική ανακοίνωση και προστίθεται: «Σε σχέση με την έκδοση του εικοστού πρώτου διατάγματος για τα περιοριστικά μέτρα που επιβάλλονται στις διεθνείς τράπεζες, επιτρέπεται το άνοιγμα λογαριασμού για νέες έμμεσες πιστωτικές διευκολύνσεις, δηλαδή εγγυητική επιστολή και ενέγγυα πίστωση. Σε περίπτωση που ο λογαριασμός έχει ανοιχθεί για εξυπηρέτηση δανείου, τότε το πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού αυτού δεν πρέπει να υπερβαίνει, οποιαδήποτε στιγμή, το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) του υπολοίπου δανείου. Σε περίπτωση που παραχωρείται μόνο έμμεση πιστωτική διευκόλυνση, το πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού δεν πρέπει να υπερβαίνει, οποιαδήποτε στιγμή, το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) του υπολοίπου της έμμεσης πιστωτικής διευκόλυνσης». Η κυβέρνηση προτίθεται να προχωρήσει με τον ίδιο μεθοδικό τρόπο στην εξέταση των εξωτερικών περιορισμών με στόχο τη σταδιακή χαλάρωση και τελικά την πλήρη άρση τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ