Η Attica Bank μαζί με ισχυρούς συμμάχους στη νέα εποχή

Η Attica Bank μαζί με ισχυρούς συμμάχους στη νέα εποχή
Nέα διαδικασία αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ξεκινάει η Attica Bank με στόχο να καλύψει τις κεφαλαιακές της ανάγκες όπως προσδιορίστηκαν από την τράπεζα της Ελλάδος.

Σύμφωνα με δελτίο τύπου που εξέδωσε η ίδια, η Attica Bank όρισε την UBS Limited ως κύριο χρηματοοικονομικό σύμβουλο και συντονιστή και την επενδυτική τράπεζα Lazard Frères, την PricewaterhouseCoopers Business Solutions S.A και την Clayton Euro Risk Limited ως από κοινού χρηματοοικονομικούς συμβούλους για την διαδικασία αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με σκοπό να καλυφθούν οι κεφαλαιακές ανάγκες της Τράπεζας όπως προσδιορίστηκαν από την ΤτΕ μετά την ολοκλήρωση της « άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάστεων».

Σκοπός της διαδικασίας είναι η εξεύρεση σχήματος στρατηγικών επενδυτών, οι οποίοι θα επενδύσουν μαζί με τους μετόχους της Attica Bank στην επικείμενη αύξηση. Το τελικό μέγεθος και η δομή της αύξησης κεφαλαίου θα οριστεί από τα αρμόδια όργανα της τράπεζας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μετά την ολοκλήρωση αξιολόγησης από την ΤτΕ του επικαιροποιημένου πλάνου κεφαλαιακής ενίσχυσης που κατέθεσε η Attica Bank.

Η Attica Bank προσφέρει τραπεζικές υπηρεσίες σε ιδιώτες και εταιρίες στην Ελλάδα μέσω του δικτύου των 72 καταστημάτων της. Το συνολικό ενεργητικό της Τράπεζας σε ενοποιημένη βάση ανέρχεται στα 4.1 δις € βάση του ισολογισμού του 2013. Ο κύριος μέτοχος της τράπεζας είναι το Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών & Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ) με 50.9% των κοινών μετοχών. Το υπόλοιπο 49.1% ανήκει σε ιδιώτες μετόχους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ