Εποπτικά τέλη στις τράπεζες από την ΕΚΤ, με "λεία"... 260 εκατ. ευρώ

Εποπτικά τέλη στις τράπεζες από την ΕΚΤ, με "λεία"... 260 εκατ. ευρώ
Σε δημόσια διαβούλευση έθεση σήμερα η ΕΚΤ σχέδιο κανονισμού σχετικά με τα εποπτικά τέλη που θα επιβάλει

από το 2015 στις τράπεζες που θα εποπτεύει.
Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ που διέπει τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό, η ΕΚΤ θα επιβάλλει ετήσιο εποπτικό τέλος στις άμεσα και τις έμμεσα εποπτευόμενες τράπεζες, προκειμένου να ανακτά τις εποπτικές δαπάνες τις οποίες πραγματοποιεί. Οι δαπάνες αυτές υπολογίζονται σε περίπου 260 εκατ. ευρώ για το 2015.
Μολονότι το ακριβές ποσό που θα πληρώσει κάθε τράπεζα θα επιβεβαιωθεί εντός του επόμενου έτους, σύμφωνα με προκαταρκτική ανάλυση το ετήσιο τέλος το 2015 για μια άμεσα εποπτευόμενη τράπεζα θα διαμορφωθεί πιθανόν μεταξύ 150.000 ευρώ και 15 εκατ. ευρώ και η πλειονότητα των τραπεζών αυτής της κατηγορίας θα καταβάλει ποσό μεταξύ 0,7 εκατ. ευρώ και 2 εκατ. ευρώ. Το 75% περίπου των μικρότερων, έμμεσα εποπτευόμενων τραπεζών, ενδέχεται να καταβάλουν ποσό μεταξύ 2.000 και 7.000 ευρώ ετησίως, ενώ οι μεγαλύτερες τράπεζες της κατηγορίας αυτής ενδέχεται να καταβάλουν τέλος ύψους 200.000 ευρώ περίπου.
Η ΕΚΤ θα αναλάβει καθήκοντα εποπτείας των τραπεζών της ζώνης του ευρώ τον Νοέμβριο του 2014 στο πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ). Ο ΕΕΜ θα εποπτεύει άμεσα έως 130 ιδρύματα και θα συνεργάζεται με τις εθνικές αρμόδιες αρχές για την επίβλεψη των μικρότερων τραπεζών. Η διαδικασία διαβούλευσης ξεκινά σήμερα και θα διαρκέσει επτά εβδομάδες, έως τις 11 Ιουλίου 2014.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ