Δικαστήριο ρυθμίζει χρέη οπερατέρ που έγινε κρεοπώλης για να ζήσει

Δικαστήριο ρυθμίζει χρέη οπερατέρ που έγινε κρεοπώλης για να ζήσει
Η ατυχία και η κρίση χτύπησε διπλά το συγκεκριμένο νοικοκυριό το οποίο βρέθηκε χωρίς εισόδημα καθώς και οι δύο σύζυγοι απολύθηκαν από τον τηλεοπτικό σταθμό όπου εργάζονταν. Τουλάχιστον το ζευγάρι κατάφερε να διευθετήσει τα χρέη του μέσω του νόμου Κατσέλη καθώς δικαστική απόφαση τους προστατεύει για το επόμενο χρονικό διάστημα

Της Έφης Καραγεώργου.

Μία οικογένεια με τρία παιδιά, προσέφυγε στο νόμο Κατσέλη και έσωσε το σπίτι τους από τον πλειστηριασμό. Παράλληλα το δικαστήριο «πάγωσε» τις δόσεις του στεγαστικού τους μέχρι το 2015 που θα εξεταστεί εκ νέου η υπόθεση τους.

Η υπόθεση έχει ως εξής:

Ο σύζυγος -41 ετών- εργαζόταν ως οπερατέρ σε τηλεοπτικό σταθμό με μισθό 2.180€. Απολύθηκε τον Οκτώβριο του 2011. Η σύζυγος εργάζονταν τα τελευταία 7 χρόνια και αυτή στον τηλεοπτικό σταθμό ως βοηθός λογιστού με μισθό 1.200€, όμως απολύθηκε και η ίδια τον Μάρτιο του 2012 και πλέον είναι άνεργη. Ο αιτών εργάζεται σήμερα ως κρεοπώλης λαμβάνοντας για εξάωρη εργασία μηναίο μικτό μισθό ύψους 500€. Ξεκίνησε τις δανειακές του υποχρεώσεις το έτος 2007 λαμβάνοντας δάνειο για την αγορά της κύριας κατοικίας του και σταμάτησε να πληρώνει τις οφειλές του όταν απολύθηκε από την εργασία του, ευρισκόμενος έκτοτε σε αδυναμία πληρωμής αυτών, κατάσταση η οποία συνεχίζεται μέχρι και σήμερα, λόγω και της ανεργίας της συζύγου του.

Εχει στην κατοχή του ένα διαμέρισμα 92τμ, πρώτου ορόφου κατασκευής 1982 και ένα αυτοκίνητο.

Οι συνολικές οφειλές του προς την τράπεζα ανέρχονται στο ποσό των 192.960,22€.

Το δικαστήριο δέχθηκε ότι συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος εξαιρετικές περιπτώσεις και συγκεκριμένα ανεπάρκεια εισοδήματος για την κάλυψη των βασικών βιοτικών και οικογενειακών του αναγκών.

Και για αυτό όρισε μηδενικές καταβολές για διάστημα 3ετίας, αλλά και νέα δικάσιμο προκειμένου να ελεγχθεί η τυχόν μεταβολή της περιουσιακής κατάστασης του αιτούντος και των εισοδημάτων του, με δεδομένη την ηλικία του, και να προσδιοριστούν ενδεχομένως μηνιαίες καταβολές σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 3869/2010 (όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το ν. 4161/2013).

Παράλληλα εξαιρεί από τη διαδικασία του πλειστηριασμού την κύρια κατοικία του οφειλέτη.

Όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της απόφασης: Η παραπάνω πρώτη ρύθμιση με την οποία ουδόλως εξοφλούνται οι απαιτήσεις της τράπεζας έναντι του αιτούντος θα συνδυαστεί με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του αρθ. 9 παρ. 2 ν. 3869/10 (όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4161/2013), εφ' όσον προβάλλεται αίτημα εξαίρεσης της κατοικίας του από την εκποίηση, μετά το οποίο αυτή είναι υποχρεωτική για το Δικαστήριο, και θα οριστούν μηνιαίες καταβολές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του για την οποία θα πρέπει να καταβάλει το 80% της αντικειμενικής της αξίας, δηλαδή το ποσό των 77.707€ (97.134€ Χ 80%), με μηνιαίες καταβολές, ποσού 323,80€ για 20 χρόνια (240 μήνες Χ 323,80€), που θα αρχίσουν μετά την πάροδο τριών ετών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Από τις καταβολές αυτές θα ικανοποιηθεί η πιστώτρια τράπεζα για τις απαιτήσεις που είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένες στις οποίες το άνω ποσό θα καταβάλλεται συμμέτρως διανεμόμενο.

Κατόπιν αυτών, η κρινόμενη αίτηση θα πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη και να ρυθμιστούν τα χρέη του αιτούντος, εξαιρουμένης της εκποίησης της κύριας κατοικίας του, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ