Αύξηση κεφαλαίου και από την Alpha Bank

Αύξηση κεφαλαίου και από την Alpha Bank
Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ποσού ως 1,2 δισ. ευρώ προχωρά η AlphaBank, και συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της στις 28 Μαρτίου.

Η AlphaBank έχει τις μικρότερες κεφαλαιακές ανάγκες –μόλις 262 εκατ ευρώ- μεταξύ των συστημικων τραπεζών. Και όπως αναφέρει στην ανακοίνωση που εξέδωσε αργά χθες το βράδυ, η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως του ποσού 1,2 δισ. ευρώ αναμένεται να διενεργηθεί με τη συμμετοχή διεθνών επενδυτών μέσω διαδικασίας υποβολής προσφορών καθώς και μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα.Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έχει εγκρίνει το σχέδιο κεφαλαιακής ενισχύσεως της τράπεζας και έχει υποδείξει ότι θα υπερψηφίσει αντιστοίχως τα θέματα της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων.

Υπογραμμίζεται επίσης ότι:

‐ Η προτεινόμενη δομή της Αυξήσεως Μετοχικού Κεφαλαίου εκτιμάται ότι θα διευκολύνει την ταχεία ολοκλήρωσή της καθώς και την προσέλκυση επενδυτών υψηλής ποιότητος, οι οποίοι επιδιώκουν να επωφεληθούν από την ανάκαμψη της Ελληνικής Οικονομίας καθώς επίσης και τη συμμετοχή υφιστάμενων ιδιωτών Μετόχων και Κατόχων Παραστατικών Τίτλων Δικαιωμάτων Κτήσεως Μετοχών (warrants).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της AlphaBank, η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έχει ως σκοπό:

‐ Να διευκολύνει την πλήρη εξαγορά των προνομιούχων μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου ύψους 940 εκατ. ευρώ υπό την προϋπόθεση λήψεως των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρμόδιες Εποπτικές Αρχές και την αντικατάστασή τους με υψηλής ποιότητος κεφάλαια, γεγονός το οποίο θα δώσει μεγαλύτερη ευελιξία στην μερισματική πολιτική της Τραπέζης στο μέλλον.

‐ Να ικανοποιήσει τα αποτελέσματα της διαγνωστικής μελέτης της Τραπέζης της Ελλάδος.

‐ Να διαμορφώσει τον Δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ (fully loaded Basel III) σε 12,1% (μετά από την αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών), βάσει των τελευταίων δημοσιευθέντων στοιχείων της 30 Σεπτεμβρίου 2013.

‐ Να διευκολύνει τη χρηματοδότηση της Τραπέζης από τις διεθνείς αγορές κεφαλαίου υπό το ενισχυμένο προφίλ πιστοληπτικής ικανότητας.

Οι οίκοι CitigroupGlobalMarketsLtd και J.P. MorganSecuritiesplc ενεργούν ως GlobalCoordinators καιJointBookrunners και έχουν δεσμευθεί να καλύψουν την Aύξηση Mετοχικού Kεφαλαίου, υπό συνήθειςόρους και προϋποθέσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ