Έτοιμη η πρώτη απογραφή των κόκκινων δανείων - ευρήματα "φωτιά"

Έτοιμη η πρώτη απογραφή των κόκκινων δανείων - ευρήματα "φωτιά"
Αντιμέτωπες με την πραγματική διάσταση του προβλήματος θα βρεθούν για πρώτη φορά κυβέρνηση και τράπεζες. Οδηγία της ΤτΕ που τίθεται άμεσα σε εφαρμογή, προβλέπει ότι μαζί με τα οικονομικά αποτελέσματα του 2013, θα πρέπει να ανακοινωθούν και οι «λίστες» με όσους δεν εξυπηρετούν τα δάνειά τους. Λίγες ημέρες λοιπόν απομένουν μέχρι να μάθουμε τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Ήδη πάντως,οι πληροφορίες δίνουν και παίρνουν ανεβάζοντας τον αριθμό των κόκκινων δανείων ακόμη και στα...δύο εκατομμύρια

Της Έφης Καραγεώργου

Επιτέλους θα μάθουμε πόσα «κόκκινα» δάνεια έχει η κάθε τράπεζα, και ποιες είναι τράπεζες έχουν ρυθμίσει τα περισσότερα καθυστερούμενα δάνεια. Πλήρη και αναλυτικά στοιχεία για τον ακριβή αριθμό των δανείων που έχουν «κτυπήσει κόκκινο», που έχουν ρυθμιστεί ή αναχρηματοδοτηθεί θα δώσουν οι τράπεζες, με τη δημοσίευση (σε μερικές μέρες) των οικονομικών τους αποτελεσμάτων για το 2013. Σύμφωνα με οδηγία της Τράπεζας Ελλάδος, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και όπως ορίζουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, οι τράπεζες θα δώσουν πλήρη αναφορά για την ποιότητα των δανείων που έχουν στα χαρτοφυλάκια τους και στο τέλος του 2013 ήταν συνολικού ύψους 218 δις ευρώ. Και για πρώτη φορά θα δώσουν πλήρη αναφορά, δηλαδή: Θα αναφέρουν λεπτομερώς ανά κατηγορία δανείων –στεγαστικά, επιχειρηματικά, καταναλωτικά, πιστωτικές κάρτες, επαγγελματικά, ανοικτά κλπ-, τα ποσά που έχουν ρυθμίσει, όπως και τα δάνεια που είναι στο «κόκκινο».

Ακόμα θα αναφέρουν ανά κατηγορία το ύψος των προβλέψεων που έχουν λάβει για αυτά τα επισφαλή δάνεια. Ακόμα θα κάνουν αναφορά στο είδος των ρυθμίσεων και θα αναφέρουν τα προσδοκώμενα έσοδα από τους διακανονισμούς με τους δανειολήπτες. Στα στοιχεία θα περιλαμβάνονται και άλλες πληροφορίες όπως: ποιοι δανειολήπτες είναι αυτοί που καθυστερούν την πληρωμή, αν είναι υπερδανεισμένοι, την περιουσιακή τους κατάσταση, τα εισοδήματα τους, αν είναι άνεργοι κλπ. Αυτό αποτελεί σημαντικό βήμα, να κατηγοριοποιηθούν οι δανειολήπτες ανάλογα με τη συμπεριφορά τους και να εντοπιστούν οι κατά σύστημα μπαταχτσήδες.

Ο πίνακας, τον οποίο κάθε τράπεζα οφείλει να καταρτίσει, θα περιλαμβάνει κάθε κατηγορία ρύθμισης χωριστά. Για παράδειγμα: μετάθεση πληρωμής τόκου, πρόγραμμα μειωμένων πληρωμών, παροχή περιόδου χάριτος, επέκταση διάρκειας, κεφαλαιοποίηση τόκου και άλλες κατηγορίες ρυθμίσεων, με αναφορά στην καθαρή αξία των ρυθμισμένων δανείων για το 2013 και το 2012. Σε άλλο πίνακα γίνεται η αποτύπωση των ρυθμίσεων ανάλογα με το αν τα δάνεια είναι σε καθυστέρηση ή όχι, ενώ επιβάλλεται η απεικόνιση ανά κατηγορία δανείου και άλλες παραμέτρους. Από την ανάλυση των οικονομικών αυτών δεδομένων θα εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα, ώστε οι τράπεζες να μπορέσουν να προχωρήσουν στην επόμενη μέρα των ρυθμίσεων, που θα έχουν μακροπρόθεσμο χαρακτήρα, θα είναι βιώσιμες και θα «κουμπώνουν» στο διαθέσιμο εισόδημα του κάθε συνεργάσιμου δανειολήπτη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ