Πώς να βγεις από τη «μαύρη λίστα» του Τειρεσία

Πώς να βγεις από τη «μαύρη λίστα» του Τειρεσία
Όσο εύκολο είναι να μπεις, τόσο δύσκολο είναι να βγεις. Ο λόγος για τη μαύρη λίστα του Τειρεσία στην οποία πλέον συναντά κανείς τη …μισή Ελλάδα. Ψάξαμε τη διαδικασία και παραθέτουμε τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να διαγραφείτε.

Της Έφης Καραγεώργου.

Πληρώσατε την ακάλυπτη επιταγή; Ταχτοποιήσατε τις δόσεις του δανείου σας; Σβήστε το όνομα σας και από τη «μαύρη λίστα» του Τειρεσία.Ο «μεγάλος αδελφός» των τραπεζών, ο Τειρεσίας, ήταν το άγρυπνο μάτι του τραπεζικού συστήματος, που σκοπό είχε να το προφυλάξει από τους κακοπληρωτές.Και μετά ήρθε η κρίση. Και το «μάτι» τυφλώθηκε, αφού σήμερα το 90% των συναλλασσομένων με τις τράπεζες και το Δημόσιο, όλο και κάποια εγγραφή στα δυσμενή στοιχεία του Τειρεσία έχει.

Οι 9 στους 10 επιχειρηματίες, εμπόρους, αγρότες, αλλά και μεγάλη μερίδα των νοικοκυριών, έχουν κάποια καταχώρηση για ακάλυπτη επιταγή, διαταγή πληρωμής, απλήρωτη συναλλαγματική, καθυστέρηση πληρωμής δανείου ή πιστωτικής κάρτας, και το όνομα τους φιγουράρει στα δυσμενή αρχεία της Τειρεσίας.Όμως υπάρχει όμως τρόπος να διαγραφείτε από τα δυσμενή αρχεία αρκεί να γνωρίζετε ότι:

Αφού πληρώσατε την επιταγή, ακόμα και εκ των υστέρων, μπορείτε να καταθέσετε αίτηση απευθείας στην Τειρεσίας ΑΕ συνοδευόμενη είτε από το σώμα της επιταγής (προς επίδειξη) και φωτοτυπία των δύο όψεων αυτού, είτε από δικαστική απόφαση, από την οποία θα προκύπτει σαφώς η εξόφληση της επιταγής.

Και το όνομα σας διαγράφετε από τη μαύρη λίστα. Εννοείτε, ότι η ίδια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθηθεί για όσες ακάλυπτες επιταγές, έχετε καταχωρηθεί στα δυσμενή αρχεία

Περιπτώσεις που δε συνοδεύονται από το σώμα της επιταγής θα εξετάζονται κατά περίπτωση και θα γίνονται δεκτές μόνο εφόσον, από τα προσκομιζόμενα λοιπά έγγραφα προκύπτει ότι πράγματι οι επιταγές έχουν εξοφληθεί.

Επίσης η διαγραφή είναι δυνατή: Αν η επιταγή σφραγίσθηκε και αναγγέλθηκε από λάθος της τράπεζας, παρότι υπήρχαν τα χρήματα στον τηρούμενο σχετικό λογαριασμό (περιλαμβανομένης και της περίπτωσης ανακλήσεως με επαρκές υπόλοιπο).

  • Αν η επιταγή είναι ατάκτου εκδόσεως.
  • Αν έχει εκδοθεί ποινική απόφαση ή τελεσίδικη δικαστική απόφαση πολιτικού δικαστηρίου ή βούλευμα που αθωώνει τον εκδότη για λόγους που ανάγονται στην εγκυρότητα του τίτλου και όχι λόγω εξοφλήσεώς της.
  • Αν έχει εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση κήρυξης της επιταγής ανίσχυρης ή ακύρωσης της εξ αυτής υποχρεώσεως του εκδότη.

Τα ίδια ισχύουν και για τις απλήρωτες συναλλαγματικές.

Στις περιπτώσεις στεγαστικών δανείων, καταναλωτικών, επιχειρηματικών δανείων και πιστωτικών καρτών η διαγραφή δεδομένου πραγματοποιείται με:

πρόταση της τράπεζας που ανήγγειλε την καταγγελία, εγκεκριμένη από αρμόδιο στέλεχος της Διοίκησης της Τράπεζας (επίπεδο Γενικού Διευθυντή) στην περίπτωση αναγγελίας από λάθος της. Όταν έχει εξοφληθεί το οφειλόμενο υπόλοιπο συνεπεία του οποίου έγινε καταγγελία διαγράφεται από το όνομα του τυχόν εγγυητή.

Ενώ η διαγραφή πληροφορίας σχετικής με Διαταγή Πληρωμής είναι δυνατή:

Εάν η Διαταγή Πληρωμής έχει ακυρωθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, ή έχει εκδοθεί με βάση πιστωτικό τίτλο η υποχρέωση εκ του οποίου έχει ακυρωθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή έχει εκδοθεί με βάση πιστωτικό τίτλο που έχει κηρυχθεί ανίσχυρος.

Σημειώνουμε ότι δύο με δέκα χρόνια μένουν με τη «ρετσινιά» της μαύρης λίστας όσοι επιχειρηματίες, επαγγελματίες, αγρότες αλλά και ιδιώτες έχουν καταχωρηθεί στα δυσμενή στοιχεία της Τειρεσίας ΑΕ.

Η εγγραφή στη «μαύρη λίστα» μπορεί να αφορά τόσο απλήρωτες επιταγές ή συναλλαγματικές, διαταγές πληρωμής, προγράμματα πλειστηριασμών καθώς και διοικητικές κυρώσεις του υπουργείου Οικονομικών.

Με βάση όσα ισχύουν σήμερα, τα στοιχεία στην «μαύρη λίστα» του Τειρεσία, ή το Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων (ΣΑΥ) & Σύστημα Υποθηκών - Προσημειώσεων (ΣΥΠ), όπως ονομάζονται επίσημα, διατηρούνται από 2 χρόνια (επιταγές, συναλλαγματικές) έως και 10 χρόνια (πτωχεύσεις).

Οι πληροφορίες που αφορούν σε σφραγισμένες επιταγές, απλήρωτες συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, καταγγελίες συμβάσεων καρτών και δανείων, διαταγές πληρωμής, προγράμματα πλειστηριασμών, κατασχέσεις, τροπές προσημειώσεων σε υποθήκες και αιτήσεις πτωχεύσεων εφόσον δεν υπερβαίνουν στο σύνολό τους το ποσό των 1.000 ευρώ, δεν αναγράφονται στη «μαύρη λίστα». Αυτό δεν ισχύει εφόσον στο σύστημα υφίσταται καταχωρημένη πληροφορία για, αίτηση πτώχευσης χωρίς ποσό, κηρυχθείσα πτώχευση ή διοικητική κύρωση του Υπουργείου Οικονομικών ή αίτηση/απόφαση ή συμφωνία συνδιαλλαγής ή αίτηση δικαστικής ρύθμισης οφειλών ή απόφαση δικαστικής ρύθμισης χρεών.

Επίσης, δεν εμφανίζονται στο αρχείο μεταδιδόμενων πληροφοριών τα… φέσια που έχουν αποδεδειγμένα εξοφληθεί εφόσον δεν υπερβαίνουν τα 3.000 ευρώ στο σύνολό τους και δεν υπερβαίνουν τα τρία στοιχεία/τεμάχια επίσης
Τα στοιχεία που δεν εμφανίζονται μπορούν να μεταδοθούν από την Τειρεσίας εάν εμφανισθούν νέα δεδομένα στο αρχείο αθέτησης υποχρεώσεων που θα έχουν ως συνέπεια την υπερβαση των αντίστοιχων ποσών.

Ανεξαρτήτως διάρκειας τήρησης κάθε επιμέρους πληροφορίας στα συστήματα της Τειρεσίας, όλες διαγράφονται από το αρχείο μετά την παρέλευση δέκα ετών. Εξαιρούνταικαι δεν διαγράφονται οι πληροφορίες που αφορούν σε διοικητικές κυρώσεις του Υπουργείου Οικονομικών που δεν έχουν αρθεί.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ