Παγκρήτια Τράπεζα: Χρηματοδοτεί το ΣΔΙΤ της νέας Μαρίνας Ναυπλίου

Παγκρήτια Τράπεζα: Χρηματοδοτεί το ΣΔΙΤ της νέας Μαρίνας Ναυπλίου

Η Παγκρήτια Τράπεζα είναι ο αποκλειστικός χρηματοδότης της κατασκευής της νέας Μαρίνας Ναυπλίου, ενός σημαντικού αναπτυξιακού έργου που αποσκοπεί στην αναμόρφωση της πόλης του Ναυπλίου και της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Πελοποννήσου.

Το έργο αποτελεί την πρώτη Σύμπραξη Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) που αφορά σε μαρίνα, και υλοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπλίου και της αναδόχου εταιρείας ΤΕΚΑΛ Α.Ε.

Η μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία, τεχνική διαχείριση και εκμετάλλευση του τουριστικού λιμένα της αργολικής πρωτεύουσας, είναι συνολικού προϋπολογισμού € 25 εκατ., με τη συμμετοχή της Παγκρήτιας να ανέρχεται σε € 15,9 εκατ. μέσω ομολογιακού δανείου, διάρκειας 15 ετών.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Παγκρήτιας Τράπεζας, κ. Αντώνης Βαρθολομαίος δήλωσε σχετικά:

«Η συμμετοχή σε χρηματοδοτήσεις νέων, αναπτυξιακού χαρακτήρα επενδύσεων, αποτελεί μία υψηλή για εμάς προτεραιότητα. Το έργο της νέας Μαρίνας Ναυπλίου μέσω ΣΔΙΤ, του πλέον αποτελεσματικού τρόπου για τη διαχείριση υποδομών, αναμένεται να έχει πολλαπλά οφέλη, τόσο για την τοπική οικονομία και κοινωνία, όσο και για το σύνολο της ευρύτερης περιοχής. Πρόκειται για μια σύνθετη χρηματοδότηση, που οργάνωσαν και θα διαχειριστούν στελέχη της Τράπεζάς μας, η οποία φιλοδοξεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη χρηματοδότηση παρόμοιων αναπτυξιακών έργων».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ