Τρ. Πειραιώς: Νέες χρηματοδοτήσεις σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με κριτήρια βιώσιμης ανάπτυξης

Τρ. Πειραιώς: Νέες χρηματοδοτήσεις σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με κριτήρια βιώσιμης ανάπτυξης

Μέσω των χρηματοδοτήσεων αυτών η Τράπεζα καλύπτει τις ανάγκες των επιχειρήσεων για την υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων

Η Τράπεζα Πειραιώς σταθερά δεσμευμένη στην υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας και των επιχειρήσεων, χρηματοδοτεί επιλεγμένες επιχειρήσεις, με κριτήρια που αφορούν θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης (Environmental, Social and Governance – ESG). Τα κριτήρια αυτά συνδυάζουν την ανάπτυξη και την οικονομική απόδοση με την κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα και παίζουν καθοριστικό ρόλο στην δυνατότητα των επιχειρήσεων να απορροφήσουν τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης αλλά και να προσελκύσουν επενδυτικό ενδιαφέρον. Μέχρι σήμερα, η Τράπεζα έχει χρηματοδοτήσει μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις, στους κλάδους της ενέργειας, του τουρισμού, της βιομηχανίας, της αγροδιατροφής, των υπηρεσιών, του χονδρικού-λιανικού εμπορίου, των κατασκευών και της ναυτιλίας, με συνολικό ποσό χρηματοδοτήσεων που ξεπερνά τα 600 εκατ. ευρώ.

Μέσω των χρηματοδοτήσεων αυτών η Τράπεζα καλύπτει τις ανάγκες των επιχειρήσεων για την υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων, υιοθετώντας, ταυτόχρονα, μία σειρά από δεσμεύσεις σχετικά με την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, και την κουλτούρα επιστροφής μέρος του κέρδους, στην κοινωνία και τον άνθρωπο. Στόχος της Εμπορικής Τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς, είναι μέσα στο 2023, να πιστοποιηθούν κατά ESG, όλοι οι πελάτες.

Συγκεκριμένα, η Τράπεζα Πειραιώς προχώρησε σε νέες χρηματοδοτήσεις εντάσσοντας σε αυτές κριτήρια ESG προς τις εταιρείες:

Π.Ν. ΠΕΤΤΑΣ ΑΒΕΕ με δραστηριότητα από το 1947 στην παραγωγή φυτικών λιπών (μαργαρίνες), την παραγωγή βιοντίζελ και την παραγωγή πρώτων υλών ιχθυοτροφών (πρωτεϊνες). Η εταιρεία στεγάζεται σε ιδιοκτήτες εγκαταστάσεις στη Βιομηχανική Περιοχή Πάτρας, και παράλληλα διατηρεί εγκαταστάσεις και στη Βουλγαρία. Η εταιρεία εκτός από την Ελλάδα δραστηριοποιείται στην περιοχή της Μεσογείου και των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης.

ΖΑΝΑΕ, μια αμιγώς ελληνική επιχείρηση με κύρια δραστηριότητα την παραγωγή κονσερβοποιημένων τροφίμων και παρουσία στην Ελλάδα και αγορές του εξωτερικού με εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, εντός και εκτός ΕΕ. Στα πλαίσια της γενικότερης στρατηγικής της για την βιώσιμη ανάπτυξη και τη μείωση του

ενεργειακού αποτυπώματος, η ΖΑΝΑΕ προχώρησε σε επένδυση προς αυτήν την κατεύθυνση, υπογράφοντας νέα συμφωνία χρηματοδότησης με την τράπεζα Πειραιώς, που περιλαμβάνει υλοποιήσιμους στόχους προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της ενεργειακής της αποδοτικότητας.

ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ με δραστηριότητα στην παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων που έχουν αποσπάσει πολλές εγχώριες και διεθνείς διακρίσεις. Η εταιρία δραστηριοποιείται από το 2000 στην Μακεδονία. Στο πλαίσιο της συμφωνίας με την Τράπεζα Πειραιώς για χρηματοδότηση των αναπτυξιακών της αναγκών, εντάσσοντας σε αυτή κριτήρια ESG, η εταιρεία θέτει στόχους για αύξηση της ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ηλεκτρικής ενέργειας, τη μείωση της εξάρτησης από ορυκτούς υδρογονάνθρακες και την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντολογικού της αποτυπώματος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ