Πέμπτο σερί πιστοποίησης για την Wind

Πέμπτο σερί πιστοποίησης για την Wind
Πιστοποίηση έλαβε για πέμπτη συνεχή φορά η Wind Ελλάς για την ποιότητα των υπηρεσιών της. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η

αξιολόγηση ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία και η Wind έλαβε τη σημαντική επαναπιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ποιότητας ISO 9001:2008.

Η πιστοποίηση αφορά στο σύνολο των λειτουργιών και των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και στο Δίκτυο καταστημάτων Wind. Παράλληλα, ολοκληρώθηκε με επιτυχία και ο ετήσιος έλεγχος του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO14001:2004.

Σημειώνεται πως ο έλεγχος και η πιστοποίηση της εταιρείας πραγματοποιήθηκε από τον φορέα πιστοποίησης TÜV Hellas (TÜV Nord Group).