Από 1/1 η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Από 1/1 η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Το λογότυπο που θα χρησιμοποιεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η οποία από την 1-1-2017 θα αντικαταστήσει την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων καθορίζει με απόφασή του ο επικεφαλής της υπηρεσίας Γ. Πιτσιλής.

Συγκεκριμένα, με την απόφαση του κ. Πιτσιλή, η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως:

1. Ορίζεται ότι, από την 1.1.2017, στο επάνω αριστερό μέρος των εγγράφων, των εντύπων και των φακέλων αλληλογραφίας των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ. Ε.) κάτω από τις λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» και πάνω από τον τίτλο της Γενικής Διεύθυνσης ή της Αυτοτελούς Υπηρεσίας τίθεται το παρακάτω νέο προτυπωμένο σήμα (λογότυπο) της Αρχής.

2. Το προτυπωμένο σήμα συντίθεται από τετράγωνο σήμα, από ακρωνύμιο και από την επωνυμία της «Ανεξάρτητης Αρχής» σε μπλε χρώμα. Το σήμα αποτελείται από ένα τετράγωνο πλαίσιο μπλε χρώματος και από έξι γραμμές λευκού χρώματος, που είναι τοποθετημένες στο κάτω μέρος του τετραγώνου και τέμνονται μεταξύ τους. Δεξιά του τετράγωνου σήματος αναγράφονται στο επάνω μέρος το ακρωνύμιο που αποτελείται από τα αρχικά γράμματα της επωνυμίας της Ανεξάρτητης Αρχής "Α.Α.Δ.Ε." και στο κάτω μέρος, ολογράφως, η επωνυμία 'Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων'. Η αναλογία (λόγος) πλάτους προς ύψος του σήματος αυτού είναι 3,6 : 1.

3. Το προτυπωμένο σήμα, στις περιπτώσεις ασπρόμαυρης αποτύπωσης του, δύναται να χρησιμοποιείται σε μαύρο χρώμα.

4. Στα έντυπα που χορηγούνται μέσω διαδικτυου, στα έντυπα που υποβάλλονται μέσω των αντίστοιχων ηλεκτρονικών εφαρμογών και στα έγγραφα που εκδίδονται ηλεκτρονικά, καθώς και στις ίδιες τις εφαρμογές, το προτυπωμένο σήμα τίθεται μόνον όπου υπάρχει η τεχνική δυνατότητα και επαρκής χώρος για την προσθήκη αυτού.

5. Οι Υπηρεσίες της A.A.Δ.Ε. θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τα υπάρχοντα προεκτυπωμένα έντυπα (που εκδίδονται μηχανογραφικά ή μη) και φακέλους αλληλογραφίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) και μετά από την 1.1.2017 και μέχρι της εξαντλήσεως των αποθεμάτων αυτών, αφού θέσουν στην προμετωπίδα την τετράγωνη σφραγίδα της Υπηρεσίας, με τον τίτλο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ή στις περιπτώσεις που αυτό δεν είναι δυνατόν, αφού αναγράψουν, χειρόγραφα, τον νέο τίτλο της Α.Α.Δ.Ε. 6. Το προτυπωμένο σήμα θα αποτυπώνεται και στον ιστότοπο της Α.Α.Δ.Ε και επίσης, μπορεί να αποτυπώνεται και στις πινακίδες των κτιρίων στέγασης αυτής.