ΙΟΒΕ: Βελτιωμένο το οικονομικό κλίμα τον Οκτώβριο

ΙΟΒΕ: Βελτιωμένο το οικονομικό κλίμα τον Οκτώβριο
Ο ∆είκτης Οικονοµικού Κλίµατος που εκπονεί το ΙΟΒΕ βελτιώνεται τον Οκτώβριο σε σχέση µε τον Σεπτέµβριο, κινούµενος στις 93,8 (από 91,4) µονάδες, επίδοση υψηλότερη έναντι της αντίστοιχης περυσινής (87,1 µονάδες).

Οπως αναφέρει το ΙΟΒΕ, η εξέλιξη αυτή προκύπτει ως αποτέλεσµα της σχετικής βελτίωσης των προσδοκιών στις Υπηρεσίες και την καταναλωτική εµπιστοσύνη και οριακά στη Βιοµηχανία. Αντίθετα στο Λιανικό Εµπόριο και στις Κατασκευές σηµειώνεται επιδείνωση του κλίµατος.

Συνολικά, καθώς το οικονοµικό πρόγραµµα εκτελείται, µε καθυστερήσεις αλλά χωρίς ουσιαστικές εκπλήξεις, τουλάχιστον ως προς τις κύριές του γραµµές, φαίνεται ότι οι οικονοµικές προσδοκίες που είχαν υποχωρήσει βίαια µε επίκεντρο τον Ιούλιο του 2015 οδηγούνται προς σταδιακή οµαλοποίηση. Η ολοκλήρωση και των τελευταίων εκκρεµοτήτων της πρώτης αξιολόγησης αµβλύνει την αβεβαιότητα στο οικονοµικό πεδίο.

Η σταδιακή βελτίωση του δείκτη του οικονοµικού κλίµατος φαίνεται ότι λειτουργεί έτσι ως πρόδροµο µέγεθος για την άµβλυνση της ύφεσης και στην πραγµατική οικονοµία και την επιστροφή σε οριακά θετικούς ρυθµούς στο δεύτερο εξάµηνο του τρέχοντος έτους, όπως αναµένεται και από τις σχετικές αναλύσεις και τα έως τώρα διαθέσιµα δεδοµένα.

Παρατηρείται προσαρµογή σε ένα νέο επίπεδο ισορροπίας για τις προσδοκίες των πολιτών και επιχειρήσεων, που ενσωµατώνει τις επιβαρύνσεις στο φορολογικό και ασφαλιστικό, αλλά είναι συνολικά υψηλότερο από το καλοκαίρι του 2015 αλλά και οριακά χαµηλότερο από το 2014.

Αναλυτικότερα:

- στη Βιοµηχανία, οι θετικές προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς µήνες ενισχύονται ελαφρά, το ισοζύγιο στις εκτιµήσεις για τα αποθέµατα αποκλιµακώνεται ήπια, ενώ διευρύνονται οι αρνητικές εκτιµήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση.

- στις Υπηρεσίες, τόσο οι εκτιµήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων και την τρέχουσα ζήτηση, όσο και οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσµη εξέλιξή τους βελτιώνονται.

- στο Λιανικό Εµπόριο, οι θετικές εκτιµήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις αποκλιµακώνονται, ενώ και οι αισιόδοξες προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσµη εξέλιξή τους παραµένουν αµετάβλητες, µε τον δείκτη των αποθεµάτων να κινείται προς τα κάτω.

- στις Κατασκευές, αµβλύνονται οι πολύ απαισιόδοξες προβλέψεις για το πρόγραµµα εργασιών των επιχειρήσεων, όµως επιδεινώνονται σηµαντικά οι προβλέψεις για την απασχόληση.

- στην Καταναλωτική Εµπιστοσύνη, ο σχετικός δείκτης ανακάµπτει ως αποτέλεσµα των λιγότερο δυσµενών προβλέψεων των νοικοκυριών για την οικονοµική τους κατάσταση και για την οικονοµική κατάσταση της χώρας το επόµενο 12µηνο, της βελτίωσης της πρόθεσης για αποταµίευση, αλλά και των λιγότερο δυσµενών προβλέψεων για την εξέλιξη της ανεργίας.