Την Τετάρτη η διανομή ροδάκινων σε κατόχους κάρτας αλληλεγγύης

Την Τετάρτη η διανομή ροδάκινων σε κατόχους κάρτας αλληλεγγύης
Η κοινωνική σύμπραξη επισιτιστικής βοήθειας Δυτικής Αθήνας θα υλοποιήσει δωρεάν διανομή τροφίμων στον Δήμο Αιγάλεω.

Οι κάτοικοι α) δικαιούχοι κάρτας σίτισης της ανθρωπιστικής κρίσης και β) δικαιούχοι των κοινωνικών παντοπωλείων να προσέλθουν την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Γήπεδο Αιγάλεω για παραλαβή ροδάκινων.