Σύμβαση συνεργασίας των ΕΛΤΑ με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Σύμβαση συνεργασίας των ΕΛΤΑ με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Στην υπογραφή σύμβασης εργασίας προχώρησαν το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) με στόχο να διεκπεραιώνονται ταχυδρομικά οι πληρωμές του Ταμείου σε πελάτες-δικαιούχους λογαριασμών.

Σύμφωνα με τη σύμβαση συνεργασίας που υπεγράφη μεταξύ των δύο Οργανισμών, τα ΕΛΤΑ αναλαμβάνουν μέσω της υπηρεσίας ταχυπληρωμών (με κατ΄ οίκον καταβολή ή σε οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα), το έργο της αποστολής και πληρωμής του ισχύοντος επιτρεπόμενου ορίου αναλήψεων μετρητών ανά πελάτη-δικαιούχο λογαριασμού ταμιευτηρίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, σε όλη την Επικράτεια – μετά από εντολή του δικαιούχου- χωρίς να απαιτείται πλέον η προσέλευση του σε κατάστημα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Σημειώνεται ότι οι πελάτες-δικαιούχοι λογαριασμού του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων που επιθυμούν να κάνουν χρήση της υπηρεσίας ταχυπληρωμών καλούνται να υποβάλλουν ειδική έντυπη εντολή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.