Πού μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας

Πού μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας
Όπως σε κάθε εκλογική αναμέτρηση έτσι και τώρα οι οι πολίτες μπορούν να δουν τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας στην ιστοσελίδα του υπουργείου Εσωτερικών ekloges.ypes.gr με τη βοήθεια της Singular Logic. Εκεί θα γίνει η μετάδοση των αποτελεσμάτων από τις 9 το βράδυ και μετά.

Για την άμεση μετάδοση των αποτελεσμάτων του Δημοψηφίσματος θα αξιοποιηθούν και κινητά τηλέφωνα, τα οποία θα έχουν στη διάθεσή τους οι δικαστικοί αντιπρόσωποι.

Οι διαδικασίες αυτές θα λειτουργήσουν παράλληλα µε τις υφιστάµενες, (αποστολή µέσω Δήµων / Περιφερειακών Ενοτήτων, µετάδοση στην Κ.Υ. του Υπουργείου κλπ), καθώς η αξιοποίηση των κινητών τηλεφώνων έχει ως στόχο την ταχύτερη δυνατή συλλογή του αποτελέσµατος από περίπου 4.800 τυχαία εκλογικά τµήµατα σε όλη την επικράτεια.

Για την υλοποίηση της διαδικασίας θα χρησιµοποιηθεί ένα κινητό τηλέφωνο µε ενσωµατωµένη ειδική εφαρµογή, µέσω του οποίου ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος θα αναµεταδώσει τα δεδοµένα των αποτελεσµάτων της ψηφοφορίας.

Το κινητό τηλέφωνο θα διατεθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών & ΔΑ και θα παραδοθεί σε κάθε Δικαστικό Αντιπρόσωπο µαζί µε το λοιπό εκλογικό υλικό. Το Υπουργείο Εσωτερικών & ΔΑ και η ανάδοχος εταιρεία (Singular Logic) θα διαθέσουν ενηµερωτικό – εκπαιδευτικό υλικό για όλη την διαδικασία.

Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει θέσει σε εφαρμογή και ειδική σελίδα για τα αποτελέσματα του Δημοψηφίσματος (http://ekloges.ypes.gr/)

Επιπλέον εκτός από την ιστοσελίδα ekloges.ypes.gr, θα ενεργοποιηθεί υπηρεσία τηλεφωνικής υποστήριξης (Help Desk τηλ. 210 6267777) που θα λειτουργήσει µέχρι και την ολοκλήρωση της διαδικασίας (νύκτα της 5ης Ιουλίου 2015), παρέχοντας οδηγίες σε όσους αντιµετωπίσουν κάποια προβλήµατα ακόµα και την τελευταία στιγµή.