ΤτΕ: Αυξημένο κατά 36% το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών το α' τετράμηνο του 2015

ΤτΕ: Αυξημένο κατά 36% το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών το α' τετράμηνο του 2015
Απογοητευτικά είναι τα αποτελέσματα που εμφανίζει το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών της χώρας με το πρώτο τετράμηνο του έτους να σημειώνεται αύξηση του ελλείματος κατά 36% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2014, υπερβαίνοντας τα 3,1 δισ.ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, αντανακλά κατά κύριο λόγο την σημαντική μείωση του πλεονάσματος στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Εισοδημάτων στα 307 εκατ.ευρω από 1,77 δισ.ευρω πέρυσι.

Το εμπορικό έλλειμμα της χώρας μειώθηκε στα 5,8 δισ.ευρω από 6,2 δισ.ευρω πέρυσι, καθώς οι εξαγωγές αγαθών (πλην καυσίμων και πλοίων) αυξήθηκαν οριακά στα 4,5 δισ.ευρω από 4,5 δισ. ευρω πέρυσι. Ωστόσο συνολικά οι εξαγωγές της χώρας μειώθηκαν στα 6,7 δισ.ευρώ από 7,3 δισ.ευρω πέρυσι.

Ταυτοχρόνως, μεγαλύτερη μείωση στα 12,5 δισ.ευρω από 13,5 δισ.ευρω πέρυσι εμφάνισαν οι εισαγωγές.

Συνολικά το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό εμφάνισε έλλειμμα 2,7 δισεκ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 858 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2014.

Στο Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών οι καθαρές απαιτήσεις των κατοίκων από άμεσες επενδύσεις στο εξωτερικό σημείωσαν αύξηση 80 εκατ. ευρώ, ενώ οι αντίστοιχες υποχρεώσεις, οι οποίες αντιπροσωπεύουν άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, μειώθηκαν κατά 50 εκατ. ευρώ.

Στην κατηγορία των επενδύσεων χαρτοφυλακίου, η καθαρή μείωση κατά 6,0 δύσε. ευρώ των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στη μείωση κατά 11,3 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια εξωτερικού, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από την αύξηση των τοποθετήσεών τους σε μετοχές αλλοδαπών επιχειρήσεων ύψους 5,2 δισεκ. ευρώ.

Επίσης, οι καθαρές υποχρεώσεις κατοίκων έναντι του εξωτερικού μειώθηκαν κατά 2,8 δισεκ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του ελληνικού Δημοσίου και σε μετοχές ελληνικών επιχειρήσεων.