Μπασκόζος: Ανάγκη λήψης μέτρων για τη διασφάλιση της ποιότητας των νερών κολύμβησης

Μπασκόζος: Ανάγκη λήψης μέτρων για τη διασφάλιση της ποιότητας των νερών κολύμβησης
Την ανάγκη λήψης μέτρων για τη διασφάλιση της ποιότητας των νερών κολύμβησης και την προστασία της Δημόσιας Υγείας, ενόψει της επερχόμενης θερινής περιόδου, επισημαίνει σε εγκύκλιο που απεστάλη προς τις Περιφέρειες της χώρας ο γενικός γραμματέας Δημόσιας Υγείας Γιάννης Μπασκόζος.

Συγκεκριμένα, ο γγ Δημόσιας Υγείας καλεί τις Περιφέρειες να θέσουν σε άμεση προτεραιότητα την εφαρμογή του προγράμματος συστηματικών δειγματοληπτικών ελέγχων νερών κολύμβησης, με τελικό στόχο την έκδοση αποφάσεων χαρακτηρισμού καταλληλότητας ή μη των νερών.

Όπως αναφέρεται, το συγκεκριμένο πρόγραμμα δειγματοληψιών, διενεργείται με σκοπό την προστασία της υγείας των κολυμβητών και της Δημόσιας Υγείας γενικότερα, και θα πρέπει να ενταχθεί στους ευρύτερους σχεδιασμούς των Περιφερειών , ώστε να υπάρχουν εγκαίρως αξιόπιστα αποτελέσματα, επί ικανού αριθμού δειγμάτων σε συνδυασμό με παράλληλες ενέργειες, που τυχόν γίνονται από άλλους φορείς.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ