Όλοι οι τρόποι για να γεμίσουν τα άδεια ταμεία του δημοσίου

Όλοι οι τρόποι για να γεμίσουν τα άδεια ταμεία του δημοσίου
Τα άδεια ταμεία του κράτους αλλά και το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός του κράτους θα είναι ελλειμματικός κατά το πρώτο εξάμηνο...

...υποχρεώνει το υπουργείο Οικονομικών να αναζητήσει τρόπους άμεσης κάλυψης των αναγκών σε ρευστότητα. Με δεδομένο ότι η συμφωνία στοEurogroup προβλέπει ότι χρήματα από τους δανειστές θα εισρεύσουν στη χώρα μετά τον Απρίλιο –και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας- δύο εναλλακτικές υπήρχαν και υπάρχουν για το ελληνικό δημόσιο:

1.Να προχωρήσει σε έκδοση εντόκων γραμματίων μόνο εφόσον εξασφαλιστεί η έγκριση από τους δανειστές και κυρίως από τον Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αρχικά, ο υπουργός Οικονομικών είχε ζητήσει να εκδοθούν έντοκα έως και 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Κάτι τέτοιο, δεν φαίνεται όμως να προχωράει, τουλάχιστον όχι σε αυτό το βαθμό. Έτσι, η λύση θα παραμείνει στο τραπέζι ως «συνοδευτική»

2.Να αντλήσει χρήματα από τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Το ζεστό χρήμα, με δεδομένο ότι όλοι τρέχουν την τελευταία στιγμή –και υπό την προϋπόθεση ότι το μέτρο θα προχωρήσει έτσι ακριβώς όπως σχεδιάστηκε δηλαδή με το κίνητρο για εφάπαξ αποπληρωμή φόρων με κούρεμα 50%- θα μπει στα ταμεία των Απρίλιο. Και μέχρι τότε;

3.Ήδη έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες για «εσωτερικό δανεισμό». Αυτός μπορεί να γίνει με δύο τρόπους: ή με πρόταση σε φυσικά πρόσωπα να αγοράσουν έντοκα γραμμάτια του ελληνικού δημοσίου ή με «πρόταση» σε φορείς της γενικης κυβέρνησης να δανείσουν τα διαθέσιμά τους στην κεντρική κυβέρνηση έναντι επιτοκίου. Η δεύτερη αυτή διαδικασία, έχει ήδη προχωρήσει. Να τι αναφέρει σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος»

«Πρόταση στα Ταμεία να επενδύσουν τα ρευστά τους διαθέσιμα σε κρατικά ρέπος δανείζοντας έτσι το Δημόσιο για να αντιμετωπιστούν προβλήματα ρευστότητας της οικονομίας, απευθύνουν ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) και το υπουργείο Εργασίας, με σχετικές επιστολές τους προς τις διοικήσεις 15 ασφαλιστικών οργανισμών. Το σύνολο των ρευστών διαθεσίμων για τους 15 φορείς αγγίζει τα 3 δισ. ευρώ. Η πρόταση αυτή, σύμφωνα με το περιεχόμενο των επιστολών που εξασφάλισε και δημοσιεύει κατ΄ αποκλειστικότητα σήμερα ο Ελεύθερος Τύπος, συνιστά έναν άτυπο εσωτερικό δανεισμό από τις καταθέσεις των ασφαλιστικών ταμείων με αντάλλαγμα κρατικούς τίτλους βραχυπρόθεσμης διάρκειας από τους οποίους τα Ταμεία, αν υιοθετήσουν τις επενδυτικές συμβουλές του ΟΔΔΗΧ και του υπουργείου Εργασίας, θα εισπράττουν απόδοση 2% και πλέον, σε ετήσια βάση. Η πρώτη επιστολή με ημερομηνία 17 Φεβρουαρίου 2015 στάλθηκε από τον ΟΔΔΗΧ στην αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του υπουργείου Εργασίας και κοινοποιήθηκε άμεσα στο ΙΚΑ, τον ΟΓΑ, τον ΟΑΕΕ, τον ΟΑΕΔ, το ΝΑΤ και άλλους 11 ασφαλιστικούς οργανισμούς.Ωστόσο, στις 19 Φεβρουαρίου, δηλαδή δυο μέρες μετά, ακολούθησε νέα επιστολή, αυτή τη φορά από τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πάνο Σκουρλέτη, που είχε αποδέκτες τις διοικήσεις των ασφαλιστικών ταμείων, τις οποίες και ενημέρωνε «δεδομένης και της οικονομικής συγκυρίας» να εξετάσουν τα πλεονεκτήματα της πρότασης που αναλύεται στην επιστολή του ΟΔΔΗΧ, προκειμένου «να προβούν στην καλύτερη δυνατή επιλογή σχετικά με την επένδυση των ταμειακών διαθεσίμων τους. Η επιστολή δεν έχει αποδέκτες μόνο τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, αλλά το σύνολο των φορέων της γενικής κυβέρνησης, δηλαδή όλους τους κρατικούς οργανισμούς και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, που ανήκουν στην εποπτεία του κράτους. Και στόχος είναι να ενισχυθεί η ρευστότητα του κράτους με τα διαθέσιμα των Ταμείων που αυτή τη στιγμή είναι κατατεθειμένα στις εμπορικές τράπεζες»