Πόσους σταυρούς βάζουμε στα ψηφοδέλτια;

Πόσους σταυρούς βάζουμε στα ψηφοδέλτια;
Στις βουλευτικές εκλογές ισχύει ο σταυρός προτίμησης ο οποίος σηµειώνεται παραπλεύρως του ονόµατος του υποψηφίου. Τα ψηφοδέλτια που δε φέρουν σταυρό προτίμησης είναι έγκυρα και η ψήφος πηγαίνει υπέρ του κόμματος.

Στις εκλογές 2015 κάθε εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ υποψηφίων, σημειώνοντας σταυρό παραπλεύρως του ονόματός τους στο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού, ως ακολούθως:

α) Στις εκλογικές περιφέρειες, όπου εκλέγονται από ένας μέχρι και τρεις βουλευτές, έναν σταυρό.

β) Στις εκλογικές περιφέρειες, όπου εκλέγονται από τέσσερις έως και επτά βουλευτές, μέχρι δύο σταυρούς.

γ) Στις εκλογικές περιφέρειες, όπου εκλέγονται από οκτώ έως και δώδεκα βουλευτές, μέχρι τρεις σταυρούς.

δ) Στις εκλογικές περιφέρειες, όπου εκλέγονται περισσότεροι από δεκατρείς βουλευτές, μέχρι τέσσερις σταυρούς.

Στον πίνακα μπορείτε να δείτε πόσους σταυρούς προτίμησης μπορείτε να βάλετε, ανά εκλογική περιφέρεια: