Κύπρος: Μέτρα για την προστασία των δανειοληπτών από τις τράπεζες πήρε η κυβέρνηση

Κύπρος: Μέτρα για την προστασία των δανειοληπτών από τις τράπεζες πήρε η κυβέρνηση
Αποφάσεις που έχουν σκοπό την προστασία των δανειοληπτών με ενυπόθηκη την πρώτη κατοικία πήρε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο σε συνεδρίασή του που πραγματοποιήθηκε στη θερινή προεδρική κατοικία στο Τρόοδος.

Όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Νίκος Χριστοδουλίδης, οι αποφάσεις καταργούν τα προνόμια των τραπεζών που απορρέουν από καταχρηστικές ρήτρες των τραπεζικών ιδρυμάτων και τροποποιούν τον περί φιλελευθεροποίησης επιτοκίου νόμο, έτσι ώστε να εφαρμόζεται σε όλες τις συμβάσεις και πιστωτικές διευκολύνσεις που βρίσκονται σε ισχύ.

Επίσης καταργείται το δικαίωμα των τραπεζών για μονομερή αύξηση του περιθωρίου επιτοκίων εις βάρος των δανειοληπτών και επιβάλλεται υποχρέωση για ενημέρωση των οφειλετών και εγγυητών για αλλαγές στο βασικό επιτόκιο και το χρόνο καταβολής του τόκου.

Οι αποφάσεις αφορούν επίσης την ανάρτηση στις ιστοσελίδες των τραπεζών της μεθόδου υπολογισμού του βασικού επιτοκίου και τη δυνατότητα εκ μέρους της Κεντρικής Τράπεζας για επιβολή διοικητικού προστίμου σε τράπεζες που δεν συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του περί εργασιών τραπεζικών ιδρυμάτων νόμου και για ποινικοποίηση της μη συμμόρφωσης.

Όπως ανέφερε ο κ. Χριστοδουλίδης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα ενημερώσει σχετικά τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων με επιστολή που θα τους αποστείλει αύριο και στη συνέχεια την Παρασκευή στο πλαίσιο σύσκεψης του Συμβουλίου των Αρχηγών.

Τα μέτρα αποφασίστηκαν στο πλαίσιο των προσπαθειών να πεισθούν τα κόμματα να ψηφίσουν τον περί εκποίησης ακινήτων νόμο, που αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση για εκταμίευση της επόμενης δόσης ύψους 436 εκατ. ευρώ.