Τι αλλάζει στη δημιουργία βρεφονηπιακών σταθμών και τουριστικών καταλυμάτων

Τι αλλάζει στη δημιουργία βρεφονηπιακών σταθμών και τουριστικών καταλυμάτων
Σε νομοτεχνικές βελτιώσεις προχώρησε ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς, αποδεχόμενος σχετικές προτάσεις που

είχαν κατατεθεί από κόμματα και φορείς.

Οι νέες βελτιωτικές ρυθμίσεις που αφορούν βρεφονηπιακούς- παιδικούς σταθμούς και τουριστικά καταλύματα προβλέπουν ότι «από την ψήφιση του νόμου θα επιτρέπεται η δημιουργία και λειτουργία βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών παντού, ανεξαρτήτως της χρήσης γης. Ειδικά, για τις περιοχές αποκλειστικής κατοικίας θα επιτρέπονται μόνο πάνω στους κύριους οδικούς άξονες».

Επίσης, στα σύνθετα τουριστικά καταλύματα που θα δημιουργούνται σε ορεινούς όγκους, οι οποίοι θα πρέπει να απέχουν περισσότερο από 10 χιλιόμετρα από τη θάλασσα, ο συντελεστής δόμησης μειώνεται στο μισό από ότι ισχύει σήμερα, δηλαδή στο 0,05 του 10% της έκτασης μέχρι τα 8.000 στρέμματα. Σημειώνεται ότι ακόμα και αν η έκταση είναι μεγαλύτερη, ο συντελεστής υπολογίζεται μόνο επί των πρώτων 8.000 στρεμμάτων.