Διευκρινίσεις ΕΟΠΥΥ για τη φαρμακευτική περίθαλψη των ανασφάλιστων

Διευκρινίσεις ΕΟΠΥΥ για τη φαρμακευτική περίθαλψη των ανασφάλιστων
Τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί για τους ανασφάλιστους προκειμένου να αποκτήσουν φαρμακευτική περίθαλψη

ξεκαθαρίζει με εγκύκλιο του ο ΕΟΠΥΥ.

- Οι σχετικές συνταγές θα υποβάλλονται από τους συμβεβλημένους φαρμακοποιούς κάθε μήνα (στις ίδιες ημέρες και στα ίδια σημεία υποβολής των συνταγών των ασφαλισμένων).

- Δεν απαιτείται ξεχωριστός φάκελος για την υποβολή των συνταγών αλλά οι συνταγές υποβάλλονται σε ξεχωριστό πακέτο μέσα στον ίδιο φάκελο του φαρμακείου μαζί με τις συνταγές του ΕΟΠΥΥ.

- Δεν απαιτείται η υποβολή συγκεντρωτικής κατάστασης για αυτές τις συνταγές.

- Απαιτείται η έκδοση ξεχωριστού τιμολογίου (όπως αυτό των φαρμάκων των ασφαλισμένων) με το αιτούμενο ποσό για αυτές τις συνταγές. Οι συνταγές εμβολίων και φαρμάκων δεν διαχωρίζονται και τιμολογούνται μαζί στο ίδιο τιμολόγιο.

- Από τους δικαιούχους γίνεται η παρακράτηση της νόμιμης συμμετοχής αλλά και του ενός (1) ευρώ ανά συνταγή σύμφωνα με όσα προβλέπονται και για τους ασφαλισμένους του οργανισμού.