Οι τουρίστες έδειξαν την προτίμησή τους

Οι τουρίστες έδειξαν την προτίμησή τους
Έχοντας ήδη αρχίσει η καλοκαιρινή περίοδος, η συζήτηση για τον τουρισμό και τα οφέλη του στην οικονομία θα είναι όλο και πιο επίκαιρη

Στα 1,187 εκατομμύρια έφθασε ο αριθμός των τουριστών που επισκέφτηκαν την Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του έτους, καταγράφοντας αύξηση κατά 18,2% σε σχέση με πέρυσι. Αντίθετα, μείωση κατά 39% εμφάνισαν οι αφίξεις τουριστών από τη Γαλλία και 1,2% από τη Γερμανία.
Οι εξελίξεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, την περίοδο Ιανουαρίου- Μαρτίου 2014 να εμφανίσουν αύξηση κατά 21,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013.
Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ των 28 διαμορφώθηκε στις 598 χιλ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 18,2%. Οι αφίξεις από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 28 διαμορφώθηκαν στις 589 χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 13,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Οι αφίξεις από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 5,7% και οι αφίξεις από τις χώρες ΕΕ των 28 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 31,4%. Αναφορικά με τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 28, οι αφίξεις από τη Ρωσία παρουσίασαν αύξηση κατά 100% και διαμορφώθηκαν στις 26 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ οι αφίξεις από τις ΗΠΑ παρουσίασαν αύξηση κατά 16,2% και διαμορφώθηκαν στις 32 χιλ. ταξιδιώτες.
Τη μεγαλύτερη αύξηση κατέγραψαν οι εισπράξεις από τους κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ των 28 κατά 31%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 252 εκατ. ευρώ, και δευτερευόντως στις εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 28 που διαμορφώθηκαν στα 224 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου- Μαρτίου 2014, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 13,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013.
Το Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο την περίοδο Ιανουαρίου- Μαρτίου 2014 παρουσίασε πλεόνασμα 73 εκατ. ευρώ έναντι πλεονάσματος 43 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013.