Ποια παγωτά προτιμούν οι Έλληνες μέσα στην κρίση

Ποια παγωτά προτιμούν οι Έλληνες μέσα στην κρίση
Η απόλαυση του καλοκαιριού για μικρούς αλλά και για μεγάλους... φαίνεται να περνάει κρίση.


Η αγορά του παγωτού, λόγω και της μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών, οδηγήθηκε σε υποχώρηση της ζήτησης. Ομως και οι προτιμήσεις των καταναλωτών στο είδος παγωτού που αγοράζουν έχουν αλλάξει σημαντικά... αφού πλέον επιλέγουν τις μεγάλες και φθηνότερες συσκευασίες.
Σύμφωνα με μελέτη της Infobank Hellastat, η εγχώρια αγορά παγωτού το 2012 εμφάνισε ανάκαμψη εμφάνισε το 2012, σημειώνοντας ωστόσο νέα πτώση το 2013.
Σύμφωνα με τον Αλέξη Νικολαΐδη, Economic Research & Sectoral Studies Analyst, η εγχώρια αγορά παγωτού έως και το 2011 εμφάνιζε πτωτική πορεία σε όγκο και αξία, καθώς το μειούμενο εισόδημα των καταναλωτών και η υποχώρηση του αριθμού των μικρών καταστημάτων οδήγησαν σε υποχώρηση της κατανάλωσης.
Ωστόσο το 2012 -σύμφωνα με τη SymphonyIRI- σημειώθηκε άνοδος κατά 20,5% σε όγκο (στα 31,7 εκατ. λίτρα), λόγω της στροφής των καταναλωτών σε πιο οικονομικές συσκευασίες (οικογενειακά παγωτά και πολυσυσκευασίες). Ωφελημένα από την τάση αυτή αποδεικνύονται τα super market, με αποτέλεσμα να αυξάνεται σταδιακά η συμμετοχή τους στη συνολική αξία της αγοράς έναντι των μικρών σημείων πώλησης.
Όπως σημειώνεται στη μελέτη, η κατανάλωση οικογενειακών παγωτών σημείωσε τη μεγαλύτερη άνοδο με 38,4%, αποτελώντας το 52% της συνολικής αγοράς. Σημαντική χαρακτηρίζεται και η αύξηση των πολυσυσκευασιών (+29%), ενώ τα ατομικά παγωτά επέδειξαν τη μικρότερη άνοδο (+2,1%), με το αντίστοιχο μερίδιο να υποχωρεί σε 40%. Επίσης, τα παγωτά private label αποτέλεσαν το 27%, αυξάνοντας το μερίδιό τους κατά δύο περίπου μονάδες.
Ωστόσο, το 2013 η αγορά υποχώρησε εκ νέου, καθώς οι χαμηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν το καλοκαίρι δεν ευνόησαν την κατανάλωση, σε συνδυασμό βέβαια με το περιορισμένο καταναλωτικό εισόδημα.
Ενδεικτικά, η αγορά των super market σημείωσε υποχώρηση 8,9% σε όγκο, με τις απώλειες να προέρχονται κυρίως από τα οικογενειακά παγωτά (-8,2%), ενώ η μείωση σε πολυσυσκευασίες και PL ήταν μικρότερη (-6,4% και -4% αντίστοιχα).
Σύμφωνα με τον κ. Χρυσόστομο Κάτση, Διευθύνων Σύμβουλο της Infobank Hellastat: «Σε αυτό το κλίμα υποχώρησης ο παράγοντας "καινοτομία", με αντικείμενο την ανάπτυξη νέων γεύσεων και συσκευασιών θα συνεχίσει να αποτελεί παράγοντα επιτυχούς λειτουργίας των εταιρειών, εφόσον βέβαια συνδυάζεται με ανταγωνιστική -στο μέτρο του δυνατού- τιμολόγηση και εκστρατεία προώθησης».
Χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου
Στη μελέτη της Infobank Hellastat αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 16 επιχειρήσεων (εξαιρουμένης της Nestle). Τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν συνοψίζονται στα εξής:
- Ο συνολικός Κύκλος Εργασιών το 2012 εμφάνισε ήπια ανάκαμψη κατά 4,6%, στα €126,22 εκατ.
- Τα συνολικά ΚΠΤΦΑ υποχώρησαν κατά 32%, στα €14,21 εκατ., ενώ προέκυψαν προ φόρων ζημίες €2,48 εκατ.
- Το μέσο περιθώριο ΚΠΤΦΑ σημείωσε άνοδο στο 16%, από 12% το 2011, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης των ΚΠΦ υποχώρησε κατά μισή μονάδα στο 1%.
- Η κεφαλαιακή μόχλευση διατηρήθηκε σε υψηλό επίπεδο (3,4 προς 1).
- Ο δείκτης κεφαλαιακής μόχλευσης εμφάνισε μικρή βελτίωση σε 0,5 προς 1.
- Η αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (RoE) υποχώ-ρησε περαιτέρω σε 2,9%.