Είσοδος στο Δημόσιο με... πασπαρτού το Taxisnet

Ποιοι φορείς δίνουν σήμερα στον πολίτη τη δυνατότητα εύκολης πρόσβασης σε online υπηρεσίες χωρίς να απαιτείται η δημιουργία ξεχωριστού λογαριασμού

Είσοδος στο Δημόσιο με... πασπαρτού το Taxisnet

Τις διαδικασίες με τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι φορείς του δημοσίου θα μπορούν να ταυτοποιούν τους χρήστες των διαδικτυακών τους υπηρεσιών χωρίς να τους υποχρεώνουν να ανοίξουν νέους λογαριασμούς περιγράφει απόφαση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Σύμφωνα με την απόφαση, 60 φορείς υπουργείων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης χρησιμοποιούν σήμερα την υπηρεσία αυθεντικοποίησης χρηστών γνωστή ως oAuth.

Χάρη στη συγκεκριμένη διαδικασία ο πολίτης μπορεί να κάνει χρήση μίας online υπηρεσίας χρησιμοποιώντας ως στοιχεία πρόσβασης τον λογαριασμό του στο Taxisnet.

Η διαδικασία αυτή δεν είναι άγνωστη στους χρήστες του διαδικτύου, καθώς πάρα πολλές υπηρεσίες προσφέρουν τη δυνατότητα αυθεντικοποίησης μέσω των λογαριασμών που διατηρεί κανείς στο Facebook ή το Google.

H νέα απόφαση ορίζει τη διαδικασία με την οποία κάθε φορέας του δημοσίου θα ζητήσει από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων να του ενεργοποιήσει την υπηρεσία αυθεντικοποίησης.

Ωστόσο, οι εξήντα φορείς που χρησιμοποιούν ήδη τη συγκεκριμένη δυνατότητα απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής νέου αιτήματος.

Συγκεκριμένα, την υπηρεσία αυθεντικοποίησης χρησιμοποιούν σήμερα οι εξής φορείς:

Α/Α

ΦΟΡΕΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

e-services minagric

2

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

(α) ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

(β) Ο.Σ.Δ.Δ.Υ-Π.Π.

3

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Πληροφοριακό Σύστημα Στρατολογικών Υπηρεσιών

4

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

(α) Εφαρμογή αιτήσεων εγγραφής μαθητών e-eggrafes

(β) Πλατφόρμα διαχείρισης αιτημάτων για υπηρεσίες διαλειτουργικότητας ΥΠΑΙΘ

5

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

6

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

(α) Κέντρο Εξυπηρέτησης Υπουργείου Οικονομικών

(β) Εφαρμογή υποβολής συμμετοχής στις Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες

7

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

(α) Μητρώο Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών (ΜΗΔΑΣΟ)

(β) Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ)

(γ) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΗΠΜ) ΠΙΣΤΟΠ. ΧΡΗΣΤΩΝ

8

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΠΟΑ

9

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΕ

(α) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ

(β) ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΩΝ

(γ) ΑΝΑΔΟΧΗ - ΥΙΟΘΕΣΙΑ

(δ) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΕΑΕΠ

(ε) ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ 1ης ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

(στ) ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

(ζ) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΦΚΑ

(η) ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

10

ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ (3 πληροφοριακά συστήματα)

11

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο - Πιστοποίηση Χρηστών

12

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

(α) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

(β) e-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΟΠΠΕΠ

(γ) e-ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΟΠΠΕΠ

(δ) e-Πληρωμές ΕΟΠΠΕΠ

13

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

(α) UAS-FRSS HCAA

(β) UAS-FRSS

14

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΠΚ

15

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

(α) Δημοσιοποίηση πληρωμών αγροτικών επιδοτήσεων

(β) Πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης ΟΕΦ

16

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΕ

ΠΛΗΡ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΙΩΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΤΜΕΑΡ

17

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

e-doatap

18

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΩΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΩΝ

19

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

20

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΑΡΤΕΜΙΣ

21

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

22

ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΥΔΑΠ

23

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Δικτυακή πύλη e-IEP

24

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

e-Υπηρεσίες Ν.Σ.Κ.

25

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ

26

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γ Ν

ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ

e-Pagni

27

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

www.fireservice.gr

28

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ.

29

ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΠΙΔ

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.

30

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΤΥΧΙΑ ΑΕΙ (Δύο Πληροφοριακά Συστήματα)

31

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

(α) ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (FRONTEND)

(β) ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (BACKEND)

32

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Σύστημα Ηλεκτρονικών Αιτημάτων της Περιφέρειας Κρήτης

33

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

(α) Σύστημα Δημοπρασιών Αγροτικών Προϊόντων

(β) Διαχείριση σχέσεων με πολίτες για τον ΓΚΠΔ (GDPR)

34

ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ

Πληροφοριακό Σύστημα Χρηστών Δήμου Αγίας Βαρβάρας

35

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

(α) Εφαρμογή Κοιμητηρίων Δήμου Αθηναίων

(β) Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

(γ)Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ

36

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

Απομακρυσμένες αιτήσεις μέσω του web site.

37

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Πληροφοριακό Σύστημα Χρηστών Δήμου Γαλατσίου

38

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

39

ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

Ψηφιακές Υπηρεσίες Δήμου Επιδαύρου

40

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

41

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Πληροφοριακό Σύστημα Δήμου Ηρακλείου Κρήτης

42

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Πληροφοριακό Σύστημα ΔΟΠΑΦΜΑΗ

43

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

Πληροφοριακό Σύστημα Χρηστών Δήμου Καλύμνου

44

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Πληροφοριακό σύστημα χρηστών Δήμου Καρδίτσας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τέλος ο Internet Explorer το 2022

Η Microsoft ανακοίνωσε τον Ιούνιο του 2022 ως ημερομηνία λήξης της ζωής του προγράμματος πλοήγησης…