Επένδυση 10 εκατ. δολ. από την Anycolor

Επένδυση 10 εκατ. δολ. από την Anycolor

Η Anycolor είναι εταιρία υψηλής τεχνολογίας που ασχολείται με την έρευνα, την ανάπτυξη, αλλά και την παραγωγή μίας πλήρους γκάμας αναλώσιμων προϊόντων για ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Η κινεζική εταιρία παραγωγής αναλώσιμωνγια ηλεκτρονικούς υπολογιστές Anycolor ComputerConsumables Co., Ltd., προγραμματίζει την οργάνωση
γραμμής παραγωγής των προϊόντων της στηνΚένυα, αλλά και την λειτουργία κέντρουμάρκετινγκ των προϊόντων της μέσα στο 2018.
Η Anycolor είναι εταιρία υψηλής τεχνολογίας που ασχολείται με την έρευνα, την ανάπτυξη,αλλά και την παραγωγή μίας πλήρους γκάμας αναλώσιμων προϊόντων για ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Η θυγατρική της εταιρία, Arecolorαποτελεί την κύρια εμπορική ταυτότητα τωναναλώσιμων προϊόντων που παράγει η Anycolor.
Η κινεζική εταιρία προγραμματίζει τηνοργάνωση στην Κένυα μιας εργοστασιακήςγραμμή παραγωγής των προϊόντων της, με την οικονομική επένδυση να φτάνει στα 10 εκατομμύρια δολάρια. Η γραμμή αυτή θα παράγει τόνερ, μελάνι, κάνιστρα μελάνης κιάλλα αναλώσιμα εκτυπωτών και ηλεκτρονικών
υπολογιστών.