Οι σημαντικότερες απειλές από κυβερνο-επιθέσεις σε επιχειρήσεις

Οι σημαντικότερες απειλές από κυβερνο-επιθέσεις σε επιχειρήσεις
Να πληγούν από κυβερνο-επιθέσεις κινδυνεύουν να πέσουν επιχειρήσεις σε διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με έκθεση της Deloitte, στην οποία

επισημαίνονται οι σημαντικότερες απειλές για επτά βασικούς κλάδους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αναφορά της Deloitte Touche Tohmatsu Limited (Deloitte Global) η ανώτατη διοίκηση σήμερα πρέπει να αναπτύξει κατάλληλες αμυντικές δομές στις κυβερνο-επιθέσεις οι οποίες θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές, ανθεκτικές και να επαγρυπνούν. Η εν λόγω αναφορά εντοπίζει ότι πρακτικά όλοι οι οργανισμοί κάποια στιγμή θα δεχθούν κυβερνο-επιθέσεις και για τον λόγο αυτόν τα υψηλόβαθμα στελέχη πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν καλύτερα τις σημαντικότερες απειλές και τα δεδομένα εκείνα τα οποία διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο -τυπικά εκείνα που βρίσκονται στην καρδιά της επιχειρησιακής αποστολής τους.

Η συγκεκριμένη αναφορά εξετάζει μεν τις απειλές και τις αδυναμίες επτά βασικών κλάδων: την υψηλή τεχνολογία, τα online μέσα, τις τηλεπικοινωνίες, το ηλεκτρονικό εμπόριο, τον ασφαλιστικό κλάδο, τον βιομηχανικό κλάδο και το λιανεμπόριο. Επισημαίνει, δε, τη δυναμική των επιθέσεων, τις αιτίες, τα πιθανά σενάρια και τον ενδεχόμενο αντίκτυπο στη λειτουργία των επιχειρήσεων.

«Οι άνθρωποι θεωρούν ότι οι κυβερνο-επιθέσεις περιορίζονται σε ορισμένους μόνο κλάδους. Στην πραγματικότητα ωστόσο, κάθε οργανισμός που έχει δεδομένα με αξία κινδυνεύει», δήλωσε ο Τέντ Ντε Ζαμπάλα (Ted De Zabala), εκ μέρους της Deloitte Global.

«Κανένας κλάδος δεν εξαιρείται από αυτό τον κίνδυνο. Το να γνωρίζουμε τη σημερινή αξία των δεδομένων μας και την αξία που αποκτούν με την πάροδο του χρόνου, όπως και το να γνωρίζουμε τον ενδεχόμενο εισβολέα, τους πόρους και τα κίνητρα του, είναι μερικά από τα πρώτα βήματα για τη ορθή λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων σχετικά με την αποτελεσματική προστασία από τις κυβερνο-επιθέσεις», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την αναφορά, το να είναι ένας οργανισμός ασφαλής σχετίζεται τόσο με την αντιμετώπιση των αδυναμιών στις εφαρμογές όσο και με την ενδυνάμωση της ψηφιακής υποδομής. Οι οργανισμοί επομένως θα πρέπει να βρίσκονται σε ετοιμότητα για να εντοπίζουν κάθε κυβερνο-επίθεση το νωρίτερο δυνατό. Για να είναι ένας οργανισμός ανθεκτικός θα πρέπει να μπορεί έγκαιρα να εντοπίζει την κατεύθυνσης μιας απειλής, την αιτία της απειλής και το πώς εκείνη θα εκδηλωθεί. Η γρήγορη ανίχνευση μιας επίθεσης μπορεί να ωθήσει έναν οργανισμό σε δράση ώστε να απομονώσει και να περιορίσει τον αντίκτυπο από την απειλή.