ΕΥΤΩΖΩΝΗ

04/06/2021 16:16 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Eurostat: Οι λιανικές πωλήσεις της Ευρωζώνης μειώθηκαν περισσότερο από το αναμενόμενο τον Απρίλιo

Σε τι οφείλεται η πτώση, της οποίας το μέγεθος δεν κατάφεραν να προβλέψουν οι ειδικοί