ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

04/06/2021 14:26 - ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ

Εξοικονομώ - Αυτονομώ: Ακόμα 13.696 αιτήσεις με συνολικό προϋπολογισμό 370,48 εκ. ευρώ

Έχουν ήδη υπαχθεί ακόμα 12.579 αιτήσεις, με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό άνω των 308,8 εκατ. ευρώ