ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ

30/04/2021 16:32 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόγραμμα Σταθερότητας: Δεν θα απαιτηθούν πρωτογενή πλεονέσματα για το 2022

Πρωτογενή πλεονάσματα ξανά μετά το 2023