ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ

26/04/2021 19:38 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενέργεια, ο κλάδος των μεγάλων αλλαγών και πόλος έλξης κεφαλαίων

Οι δομικές μεταρρυθμίσεις, η πράσινη μετάβαση και τα επενδυτικά πλάναστο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών