ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

21/09/2021 18:32 - ΕΡΓΑΣΙΑ

Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας: Eνίσχυση ανέργων για την ίδρυση νέας επιχείρησης

Προϋπόθεση για την ενίσχυση των ενδιαφερόμενων είναι η οργάνωση της δραστηριότητάς τους σε αυτοτελείς επαγγελματικούς χώρους  
21/09/2021 16:30 - ΕΡΓΑΣΙΑ

Η νέα δράση της ΠΕ.Κ. Μακεδονίας για την ενίσχυση ανέργων που θέλουν να ιδρύσουν επιχείρηση

Ο προϋπολογισμός της δράσης είναι 2.960.000 ευρώ και οι πόροι προέρχονται από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
21/05/2021 22:14 - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας: Προκήρυξη διαγωνισμού για τη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων

Το έργο της ΜΕΑ Δυτικού Τομέα είναι επένδυση της τάξης των 100 εκατ. ευρώ, έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση από δημόσια κεφάλαια…
22/04/2021 22:13 - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΚΜ: Ηλεκτρονικά τρεις υπηρεσίες για τις άδειες οδήγησης

Οι πολίτες μπορούν, ηλεκτρονικά, μέσω του gov.gr, να καταθέτουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται