ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ

17/12/2019 09:04 - ΑΚΙΝΗΤΑ

Οι δύο κορυφαίες παγκόσμιες τάσεις του κατασκευαστικού κλάδου: Τι συμβαίνει στην Ελλάδα

Η μελέτη εντοπίζει τις αξιοσημείωτες τάσεις και εξελίξεις στις παγκόσμιες και περιφερειακές κατασκευαστικές βιομηχανίες