ΕΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

10/05/2021 21:12 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

EY: Η εταιρική διακυβέρνηση ως καταλύτης δημιουργίας μακροπρόθεσμης αξίας

Παρουσίαση της EY Ελλάδος σε breakfast meeting του CEO Clubs με θέμα την εταιρική διακυβέρνηση
14/11/2019 11:48 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΥ: Αναγκαίο νέο αναπτυξιακό μοντέλο για τις οικογενειακές επιχειρήσεις

Το κρίσιμο ζήτημα της διαδοχής στις οικογενειακές επιχειρήσεις