ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.

28/08/2019 11:25 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Συμμετοχή της Μύλοι Λούλη στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής KENFOOD

Mε καταβολή εξ ολοκλήρου του συνολικού ποσού της αύξησης των 1.774.398,32 ευρώ