ΖΑΒΑΛΟΣ - CARTONTEC AE

26/07/2019 15:19 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στην ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ η ΖΑΒΑΛΟΣ - CARTONTEC

η εταιρεία ΖΑΒΑΛΟΣ - CARTONTEC ΑΕ ιδρύθηκε το 1991, έχοντας ως αρχική της δραστηριότητα την κατασκευή παρελκόμενων χαρτοκιβωτίων