ΒΑΡΑΓΚΗΣ

20/05/2022 21:36 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Βαράγκης: Σε νέο φορέα το 99% του ενεργητικού

Τόσο το τίμημα, όσο και το προϊόν ρευστοποίησης των υπολοίπων περιουσιακών στοιχείων θα χρησιμοποιηθούν για την εξόφληση των λοιπών υποχρεώσεων…
11/10/2019 11:04 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Βαράγκης: Εν αναμονή της απόφασης για την εξυγίανση

Δικάστηκε  από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Θηβών η αίτηση επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης της εταιρείας Βαράγκης
21/06/2019 12:10 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ανακοίνωση της Βαράγκης για την αναδιάρθρωσή της

Σε νέο φορέα μεταβιβάζεται το 97,8% της εταιρείας αναφέρει η Βαράγκης σε ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο.