ΖΗΜΙΟΓΟΝΕΣ

02/06/2014 16:02 - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Εισηγμένες: Η σχέση μεταξύ κερδοφόρων και ζημιογόνων

Από τις 202 εταιρείες, οι 78 ήταν κερδοφόρες και οι 124 ζημιογόνες. Από τις κερδοφόρες, οι 27 κατέγραψαν αύξηση κερδών,…