ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ

22/12/2015 14:30 - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Ποια κρασιά απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο

Στις 21.12.2015 δημοσιεύθηκε η απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στον οίνο κατ' εφαρμογή του ν.…