ΠΑΚΕΤΟ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

13/05/2015 10:06 - ΘΕΜΑΤΑ

Bloomberg: Η ΕΕ επεξεργάζεται πακέτο βοήθειας για την Ελλάδα σε περίπτωση Grexit

Οι κυβερνήσεις της Ευρωζώνης επεξεργάζονται σχέδια για ένα πακέτο βοήθειας προκειμένου να προφυλάξουν την ελληνική οικονομία σε περίπτωση αναγκαστικής εξόδου…