ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ, ΕΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

27/05/2014 15:47 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πώς επιχειρήσεις μπορούν να κλείσουν υποθέσεις τους στην Επιτροπή Ανταγωνισμού

Επιχειρήσεις που εμπλέκονται σε έρευνες της Επιτροπής Ανταγωνισμού θα μπορούν στο εξής, με την ανάληψη δεσμεύσεων