ΕΞΑΓΟΡΕΣ

31/08/2022 18:45 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΥ:Η δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών παραμένει ανθεκτική το 2022

  Aλλά περαιτέρω κραδασμοί θα μπορούσαν να επιδεινώσουν τις προοπτικές