ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

10/10/2014 00:40 - ΓΙΑΓΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Ο νέος ρόλο των ορκωτών και το κλειδί της επιτυχίας της Ryanair

Στις επικρατούσες συνθήκες κρίσης της χρηματιστηριακής αγοράς, o κάθε πελάτης του  κάθε ορκωτού ελεγκτή  έχει αυξανόμενες απαιτήσεις.
14/09/2014 15:14 - ΓΙΑΓΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

H Σαφής και Σταθερή Βάση Παρουσίας των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Προσθέτει Αξία στις Επιχειρήσεις

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των εμπορικών και βιομηχανικών λειτουργιών των επιχειρήσεων,