ΣΕΓΑΣ

07/05/2021 22:14 - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωτόκολλο συνεργασίας ΣΕΓΑΣ και Περιφέρειας Κρήτης

Συνεργασία σε αθλητικό και κοινωνικό επίπεδο