ΚΗΜΔΗΣ

24/01/2023 15:38 - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αναβαθμίστηκε το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)

Το κατεξοχήν σύστημα δημοσιότητας, πληροφόρησης και διαφάνειας για τον τομέα των δημοσίων συμβάσεων