ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ

12/08/2022 21:58 - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Φοροτεχνικοί: Αίτημα για παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας των Γενικών Συνελεύσεων

  Η παράταση στις προθεσμίες υποβολής της φορολογικής δήλωσης επηρεάζει τις προθεσμίες διεξαγωγής των γενικών συνελεύσεων