ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΧΙΟΥ

01/08/2022 18:29 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υπογραφή σύμβασης για την αναβάθμιση του Αερολιμένα Χίου

Τα νέα έργα, προϋπολογισμού 9,6 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ, αφορούν στην επέκταση και βελτίωση των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του…