ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΟΑΕΔ

07/06/2021 17:43 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΟΑΕΔ: Αναρτήθηκαν τα προσωρινά μητρώα των δικαιούχων για το πρόγραμμα παιδικών κατασκηνώσεων

Μέχρι πότε έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση οι δικαιούχοι και πάροχοι του προγράμματος